کلینیک تخصصی حركات درماني و تناسب اندام
وب تخصصی و آموزشی حركات درماني و تناسب اندام  
قالب وبلاگ

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۷

Abdominal Ball Exercises 

برگرداند کمر در حال دراز کش روی توپ

Low back Extension

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به شکم بر روی توپ دراز بکشید و دستها را پشت سر قرار دهید و زانوها را صاف کرده و بر روی پنجه ها قرار گیرید .

* ابتدا با شکم بر روی توپ دراز بکشید و سپس با انقباض عضلات شکم و کمر ، کمرتان را صاف کنید و تنه را کاملا صاف کرده و مانند یک چوب خشک در یک راستا قرار دهید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

کشش عضلات  شکمی و تقویت عضلات کمری .


موضوعات مرتبط: تمرینات کمر، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات کششی Stretching Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:0 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۶

Abdominal Ball Exercises 

کشش شکم پشت به توپ

supine abdominal stretch

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت برروی یک جیم بال دراز بکشید و دستها را در کنار هم قرار دهید . زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* دستها را بالای سر برده و تا جایی که می توانید از بالای سر به عقب ببرید تا کاملا عضلات شکمتان کشیده شود . تا ۱۰ بشمارید و دستها را باز گردانید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

 

عضلات هدف شکمی :

کشش عضلات  شکمی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات کششی Stretching Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 21:53 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۵

Abdominal Ball Exercises 

پل زدن به پشت با یک پا بر روی توپ

Single leg supine bridge

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت برروی یک جیم بال دراز بکشید و دستها را باز نید مانند بال و کف دستها را رو به اسمان قرار دهید .

* زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* پاها را یکی در مبان بلند کنید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:13 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۴

Abdominal Ball Exercises 

پل زدن با یک پا بر روی توپ

Single leg bridge

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به شکم قرار گیرد و بر روی دستها که بعرض شانه قرار گرفته اند بلند شوید . انگشتان دست باید رو به جلو باشند . و پاها را از ناحیه ی پنجه ها بر روی توپ قرار دهید .

* بدون خم و راست کردن بدن و خم کردن آرنج ها پاها را یکی در میان بلند کنید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:9 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۳

Abdominal Ball Exercises 

دنبل زدن بر روی توپ با یک پا

Arm swings on the ball/leg rsises

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* پشت به توپ دراز بکشید و زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* بدنتان باید از ناحیه ی ران تا پشت در یک راستا قرار گیرد .

* دو دنبل در دستها گرفته و به موازات بدن و بطور متوالی آنها را بالا و پایین ببرید . یعنی از کنار ران بالا ببرید تا محازات گوش و در حین برگشت دست دیگر را حرکت دهید .

* در این تمرین با حرکت هر دست و دنبل پای همان طرف را بالا آورده و زانو را صاف کنید و در راستای بدن قرار دهید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی، جیم بال یا توپ سوئدی، دنبل
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:4 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۲

Abdominal Ball Exercises 

دنبل زدن بر روی توپ

Arm swings on the ball

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* پشت به توپ دراز بکشید و زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* بدنتان باید از ناحیه ی ران تا پشت در یک راستا قرار گیرد .

* دو دنبل در دستها گرفته و به موازات بدن و بطور متوالی آنها را بالا و پایین ببرید . یعنی از کنار ران بالا ببرید تا محازات گوش و در حین برگشت دست دیگر را حرکت دهید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی، دنبل
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:0 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۱

Abdominal Ball Exercises 

یک دست بالا و پاها روی توپ

on arm raise level

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* بر روی توپ دراز بکشید و پاها را بر روی توپ قرار دهید به نحوی که از ران به بالا بیرون توپ باشد .

* دستها را بعرضشانه باز کنید و آرنج ها را صاف کرده و بر روی دستها قرار گیرید .

* دست راست را بلند کنید و تا ۳ بشمارید سپس دست چپ .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات مورب شکمی  یا Rectus Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ ] [ 16:32 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۰

Abdominal Ball Exercises 

پل زدن بر روی آرنج

Elbow Bridge

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* برای انجام این تمرین آرنج ها را خم کرده و ساعد ها را در کنار هم بر روی توپ قرار دهید و با انقباض شکم بدنتان بدنتان را در یک راستا مانند چوب خشک بر روی توپ نگه دارید .

* این حالت را در هر بار ۱۰ ثانیه حفظ کنید . هر ست ۵-۳ بار  

عضلات هدف شکمی :

عضلات مورب شکمی  یا Rectus Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ ] [ 16:24 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۹

Abdominal Ball Exercises 

خم شدن طرفی روی توپ

Lateral flexion on ball

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پهلو بر روی توپ دراز بکشید و یکی از پاها را در جلوی پای دیگری قرار دهید تا تعادلتان را بهتر حفظ کنید .

* دستها را با آرنج های روی به طرفین در پشت سر قرار دهید .

* بدن را کاملا صاف مانند یک چوب خشک قرار دهید .

* با خم شدن به پهلو بر روی توپ قرار گیرید سپس آهسته باز گردید .

* این تمرین را در هر سمت ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

عضلات مورب شکمی  یا Oblique Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:31 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۸

Abdominal Ball Exercises 

علتاندن پا روی توپ

Two Leg pike

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* پشت به یک جیم بال بحالت چهار دست و پا قرار گیرید .

* با حفظ تعادل توسط دستها ساق هر دو پا بر روی توپ قرار دهید .

* همراه با بازدم ساق پا را بر روی توپ به عقب بغلتانید تا زانوها صاف شوند و سپس توام با دم ساق را بر روی توپ به جلو بغلتانید تا زانوها جمع شوند .

* این تمرین را در هر سمت ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

در صورتی که انجام این حرکت با یک دست برای شما مشکل است می توانید دو دست را بر روی توپ قرار دهید .

عضلات هدف شکمی :

عضلات راست شکمی  یا Rectus Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی، جیم بال یا توپ سوئدی
[ دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲ ] [ 18:12 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۶

Abdominal Ball Exercises 

کرانچ طرفی با توپ

Squueeze Twist Crunch

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت روی یک پد دراز بکشید و زانوها را صاف کرده ، بلند کنید و توپی در بین ساق ها قرار دهید و سپس دستها را در پشت سر بگذارید .

* یکبار سر و گردن و شانه را بلند کرده و آرنج راست به سمت زانوی چپ ببرید و یکبار حرکت مخالف را تکرار کنید .

* این تمرین را در هر سمت ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

عضلات مورب شکمی  یا Oblique Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:45 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۵

Abdominal Ball Exercises 

غلتاندن ساق روی توپ  

ع. حمزه یی کارشناس PT

اگر از وضعیت شکم خود ناراحت هستید و در خانه یک توپ جیم بال دارید بهترین شرایط را برای تمرینات شکمی دارا می باشید چرا که تمرینات با جیم بال بسیار جذاب و موثر است .

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت روی یک پد دراز بکشید و زانوها را ۹۰ درجه خم کرده و ساق پاها را بر روی جیک بال قرار دهید .همچنین دستها را باز کرده و بر روی زمین قرار دهید .

* بدون اینکه زانوها را صاف کنید یک بار هر دو پا را در تماس با توپ به سمت چپ بر روی توپ بچرخانید و به زمین برسانید و یکبار از سمت راست .

* این تمرین را در هر سمت ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

عضلات مورب شکمی  یا Oblique Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 16:42 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۴

Abdominal Ball Exercises 

خم و راست کردن زانوها با توپ

ع. حمزه یی کارشناس PT

اگر از وضعیت شکم خود ناراحت هستید و در خانه یک توپ جیم بال دارید بهترین شرایط را برای تمرینات شکمی دارا می باشید چرا که تمرینات با جیم بال بسیار جذاب و موثر است .

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت روی یک پد نشسته و به دستها در پشت کمر تکیه دهید مانند شکل .

* یک جیم بال را در بین ساق پاها قرار دهید و زانوها را صاف کنید .

* در همان حالی که توپ در بین پاهاست زانوها را خم کنید و با خم کردن ران ها زانوها را به سمت سینه بیاورید و دوباره باز گردید .

* این تمرین را در هر سمت ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

عضلات تحتانی شکمی  یا Lower abdominal muscles


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:7 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۳

Abdominal Ball Exercises 

کرانچ معکوس

Reverse Crunch

ع. حمزه یی کارشناس PT

اگر از وضعیت شکم خود ناراحت هستید و در خانه یک توپ جیم بال دارید بهترین شرایط را برای تمرینات شکمی دارا می باشید چرا که تمرینات با جیم بال بسیار جذاب و موثر است .

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت روی یک پد دراز بکشید و دستها را در زیر کمر قرار دهید .

* یک جیم بال را در حالی که زانوها ۹۰ درجه خم شده اند مابین ساق های پا قرار دهید .

* ساق پاها را در حالت موازی با سطح زمین قرار دهید .

* با حفظ زاویه ی ۹۰ درجه زانوها و با خم کردن مفصل ران و چرخاندن باسن زانوها و جیم بال را به سینه نزدیک کنید و سپس بآرامی باز گردید .

* این تمرین را در هر سمت ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

عضلات تحتانی شکمی  یا Lower abdominal muscles


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 23:43 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۲

Abdominal Ball Exercises 

دراز و نشست طرفی روی  توپ

Alternating Crunch

ع. حمزه یی کارشناس PT

اگر از وضعیت شکم خود ناراحت هستید و در خانه یک توپ جیم بال دارید بهترین شرایط را برای تمرینات شکمی دارا می باشید چرا که تمرینات با جیم بال بسیار جذاب و موثر است .

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت روی جیم بال دراز بکشید و برای این کار زانوها را خم کرده و کف پاها را روی  زمین بگذارید .

* دستها را روی سینه گذاشته و با آوردن چانه به نزدیک سینه و انقباض شکم به سمت چپ بلند شوید و باز گردید و بار دیگر به سمت راست بلند شوید .

* این تمرین را در هر سمت ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

عضلات طرفی شکمی  یا Oblique


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 17:25 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱

Abdominal Ball Exercises 

دراز و نشست با توپ

Gym ball crunch

ع. حمزه یی کارشناس PT

اگر از وضعیت شکم خود ناراحت هستید و در خانه یک توپ جیم بال دارید بهترین شرایط را برای تمرینات شکمی دارا می باشید چرا که تمرینات با جیم بال بسیار جذاب و موثر است .

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت روی جیم بال دراز بکشید و برای این کار زانوها را خم کرده و کف پاها را روی  زمین بگذارید .

* دستها را روی سینه گذاشته و با آوردن چانه به نزدیک سینه و انقباض شکم بلند شوید تا به حالت نشسته درآیید .

* دوباره آرام به حالت نخست باز گردید .

* این تمرین را در هر ست ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

عضلات راست شکمی  یا Rectus Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ ] [ 13:54 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات اصلاحی قوز پشت  - 7

Corrective Hyperkyphosis

 Tubing straight arm back on ball

از ع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک حرکت :

* قبل از هر کاری وسط  باند کشی را به محل مناسب و محکمی در فاصله ی یک متری زمین ببندید و سپس انتهای آنرا گرفته و بر روی یک جیم بال بنشینید مانند حالتی که بر روی یک صندلی می نشینید و کف پاها روی زمین است .

* در وحله ی اول از ناحیهی کمر خم شده و سر را نزدیک زاوها بیاورید .

* در حالی که آرنج ها کاملا باز است همزمان کمر را صاف کرده و دستها را بالای سر بیاورید و خود را به سمت عقب بکشید تا کاملا باند کشی کشیده شود .

* آّسته به ژوزیشن اولیه باز گردید .

* این تمرین را ۱۲ بار در هر نوبت و در دو نوبت انجام دهید .

 


موضوعات مرتبط: تمرینات پشت، تمرینات کمر، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات کششی Stretching Exercises، تمرینات تعادلی، جیم بال یا توپ سوئدی
[ دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 15:49 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات اصلاحی قوز پشت  - ۴

Corrective Hyperkyphosis

back extension on ‌Ball

از ع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک حرکت :

* مطابق شکل به شکم بر روی یک بر روی یک جیم بال دراز بکشید .

* دستها را در پشت گردن یا کنار گوش قرار دهید .

* زانوها را کاملاْ صاف و پاها را در کنار هم قرار داده و بر روی پنجه ی پاها قرار گیرید . 

* با انقباض عضلات کمر و پشت * تنه را بلند کرده و کمر و پشتتان را کاملا صاف کنید تا تمام پاها و کمر و پشت در امتداد یک خط راست قرار گیرند .

* تا ۱۰ بشمارید و آهسته بر گردید . این حرکت را ۶ - ۵ بار در دو نوبت صبح و عصر تکرار نمایید .

 

Back Extension with Ball Exercise

در صورتی که انجام این حرکت برایتان مشکل است می توانید فرم ساده تر حرکت را انجام دهید یعنی زانوها را روی زمین بگذارید . تصویر زیر نشاندهنده ی حرکت مذکور می باشد .

Back Extension


موضوعات مرتبط: تمرینات پشت، تمرینات کمر، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات انعطاف پذیری، جیم بال یا توپ سوئدی، توصیه های یک فیزیوتراپیست
[ سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ ] [ 14:12 ] [ عبدالله حمزه یی ]

درمان کندرومالاسی با حرکات ورزشی - ۷

( Chondromalacia patella exercises )

نوشته ی ع. حمزه یی کارشناس PT

تقویت عضلات داخل ران ( Hip adductor strengthening ) 
 

تکنیک انجام حرکت اول :

* به پشت دراز بکشید کف و آرنج دستها را در کنار بدن روی زمین بگذارید و زانوها را خم کنید بنحوی که کف پاها روی زمین قرار بگیرد .

* یک توپ کوچک بین زانوها قرار دهید و با زانوها توپ را بفشارید . یک ثانیه توقف و سپس رها کنید .

* این حرکت را ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

* روش های دیگر این انقباض عضلانی را در تصاویر دو و سه می توانید ببینید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام پاها - ران، زانو، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 16:45 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تقویت عضله ی واستوس مدیالیس ( داخل ران )

نوشته ع. حمزه یی

با توجه به درخواست زیر در مورد تقویت عضله ی واستوس مدیالیس به مطالب زیر توجه فرمایید .

پنجشنبه 13 تیر1392 ساعت: 12:38 توسط:مریم
با سلام و عرض تشکر از تمرینات خوب شما سوال من درباره عضله واستوس مدیالیس میباشد من هرچه ورزش میکنم این عضله کاملا گود است و فعال نمیشود اما عضله کناری کشکک زانو به طرف بیرون پا فقط آن برجسته شده چطور میتوان این عضله بدقلق را فعال کرد؟؟
 وب سایت   ایمیلدرمان کندرومالاسی با حرکات ورزشی - ۵ کشش اختصاصی ایلیوتیبیال باند ( Iliotibial band stretch )

این عضله همانطوری که در شکل زیر مشاهده می شود یکی از چهار شاخه ی عضله ی کوآدری سپس است و در سمت داخل ران قرار دارد و برجستگی ران در سمت داخل و کمی بالاتر از زانو بواسطه ی این عضله است .

برای تقویت و برجسته شدن این عضله باید تمرین زیر را که فشردن توپ و یا بالش در بین زانوهاست انجام دهید .

تکنیک حرکت :

* می توانید به دیوار تکیه دهید و توپی را بین دو زانوها قرار دهید کمی پایین آمده و زانوها را خم کنید و سپس توپ را در بین زانوها بفشارید .

* روش دیگر و راخت تر این است که به پست دراز بکشید و زانوها را خم کنید و توپ یا بالشی را بین زانوها قرار داده و آنرا بین زانوها بفشارید .

* این فشار را 10 ثانیه ادامه داده و سپس رها کنید و این تمرین را 6 - 5 بار در  روز تکرار نمایید .موضوعات مرتبط: تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات ایزومتریک، جیم بال یا توپ سوئدی
[ جمعه چهاردهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:37 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات باند کشی برای همگان بویژه والیبالیست ها -4 ( حرکت هیزم شکن)

Resistance Band Exercises

حرکت هیزم شکن ( Diagonal Woodchops )

از ع . حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام

               این تمرینات هر چند برای والیبالیست ها ارائه شده ولی همه ی علاقمندان می توانند از این تمرینات برای تناسب اندام استفاده کنند . این تمرینات برای عموم علاقمنندان طراحی شده بویژه والیبالیست ها . 

Resistance band woodchopsDiagonal Woodchops

* بایستید و پاها را کمی از هم باز کنید و یک سر باند کشی را در کنار پای چپ روی زمین فیکس کنید و سر دیگر آنرا با دستها گرفته و دستها را صاف کنید و به سمت پای چپ خم شوید .

* کمر را راست کرده و دستها را با کشیدن باند کشی به سمت راست و بالا ببرید تا جایی که دستها می تواند به سمت بالای راست بدن کشیده شود .

* این حرکت را برای هر طرف 10 بار تکرار نمایید .


فایده :

این حرکت موجب تقویت عضلات شکم ، پهلوها و شانه می گردد .

 این حرکت را می توان با یک توپ نیز انجام داد :

* تمرین با توپ موجب بدست آوردن تعادل مطلوب و ثبات در حین ورزش و افزایش کنترل اسکلتی عضلانی برای ورزشکار می شود .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی، تمرینات انعطاف پذیری، جیم بال یا توپ سوئدی، کش بدنسازی یا باند کشی Resistance Tube
[ پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:29 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات پا

بلند شدن روی پنجه پا روی توپ ( Calf Raises on the Ball )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : مبتدی

تکنیک انجام حرکت :

 * بر روی یک جیم بال بنشینید زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین بگذارید و کمی بجلو خم شده و  دستها را روی زانوها بگذارید . .Calf Raises on the Ball

* با انقباض عضلات پا بر روی پنجه های پا بلند شوید و برای این کار باید توپ را کمی بجلو بغلتانید  و سپس بآرامی پایین آیید  . 

* بلند شدن همراه با بازدم و پایین آمدن همراه با دم .

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 


فواید حرکت : 

* تقویت عضلات باسن  Gastrocnemius .

       


* تقویت عضلات باسن  Soleus  .موضوعات مرتبط: تناسب اندام پاها - ساق، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:27 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات باسن

پل زدن روی توپ ( Butt-Ups on the Ball )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : مبتدی

تکنیک انجام حرکت :

 کسانی که علاقمندند دارای تناسب اندام در ناحیه ی باسن شوند باید در انجام این تمرین مداومت داشته باشند .

به پشت روی یک پد دراز بکشید و زانوها را خم کنید و کف پاها را روی یک جیم بال بگذارید .Butt-Ups on the Ball

* تمام پشت و کمر و باسن را به زمین بچسبانید و کف دستها را در کنار بدن روی زمین قرار دهید .

* توام با بازدم باسن را بلند کنید و پشت و کمر و باسن و ران ها را در یک خط قرار دهید .

* همراه با دم با حالت اول باز گردید . 

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 

فواید حرکت : 

* تقویت عضلات باسن  Gluteal Group .

       

    گلوتئال بزرگ                          گلوتئال میانی                         گلوتئال کوچک


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:40 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات بازو

انقباض بای سپس با باند کشی( Biceps Curls with a Band )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : مبتدی

تکنیک انجام حرکت :

در راستای قائم بایستید و پاها را بعرض شانه باز کنید و یک باند کشی را از زیر پاها عبور داده و دو سر آن را با دستها بگیرید . . Biceps Curls with a Band

* وضعیت دستها باید بنحوی باشد که انگشتان دست رو به قدام باشد .  . 

* توام با بازدم با خم کردن آرنج ها باند کشی را بگیرید و کاملا آرنج ها را خم کنید تا مشت دستها در مقابل سینه قرار گیرند و همزمان با دم آهسته به پوزیشن اولیه باز گردید . 

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 

 

 

 

فواید حرکت : 

* تقویت عضله بای سپس قدام بازو  Biceps Brachii .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:24 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات شکمی

حرکت چرخش روی توپ (Ball Rolls )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : پیشرفته

تکنیک انجام حرکت :

به پشت بر روی توپ دراز بکشید و زانوها را حدود ۹۰ درجه خم کرده و بر روی کف پاها قرار گیرید  .Ball Rolls

* دستها را در مقابل سینه دراز کرده بهم گره بزنید و همزمان با بازدم سر و گردن و شانه ها را به سمت راست بچرخانید و سپس همزمان با دم به سمت چپ بچرخید . 

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 

 

 

فواید حرکت : 

* تقویت عضلات سیمستقیم شکمی  Rectus Abdominis .

* تقویت عضلات طرفی شکم Obliquus Externus Abdominis .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:51 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات شکمی

حرکت چرخش روی توپ (Ball Rolls )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : پیشرفته

تکنیک انجام حرکت :

به پشت بر روی توپ دراز بکشید و زانوها را حدود ۹۰ درجه خم کرده و بر روی کف پاها قرار گیرید  .Ball Rolls

* دستها را در مقابل سینه دراز کرده بهم گره بزنید و همزمان با بازدم سر و گردن و شانه ها را به سمت راست بچرخانید و سپس همزمان با دم به سمت چپ بچرخید . 

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 

 

 

فواید حرکت : 

* تقویت عضلات سیمستقیم شکمی  Rectus Abdominis .

* تقویت عضلات طرفی شکم Obliquus Externus Abdominis .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:51 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات شکمی

حرکت توپ به کنار (Ball Laterals )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : پیشرفته

تکنیک انجام حرکت :

روی یک پد بنشینید و پاها را در مقابل دراز کنید و یک جیم بال را در کنار خود با دستها نگه دارید .Ball Laterals

* کمی زانوها را خم کنید و  در عین حال سعی کنید پشت و کمرتان کاملا صاف باشد . 

* توپ را از سمت راست به سمت چپ ببرید و به زمین بچسبانید و بالعکس .

* در مراحل پیشرفته تر سعی کنید پاها را از زمین بلند کنید .

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 

فواید حرکت : 

* تقویت عضلات سیمستقیم شکمی  Rectus Abdominis .

* تقویت عضلات طرفی شکم Obliquus Externus Abdominis .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:50 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات کمر و باسن

صاف کردن کمر روی توپ (Back Extensions on the Ball )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : مبتدی

تکنیک انجام حرکت :

* در مقابل یک جیک بال زانو بزنید و با شکم خود را بر روی جیم بال بیندازید در حالی که هنوز زانوها در تماس با زمین هستند .Back Extensions on the Ball

* دست ها را پشت سر بگذارید سپس با انقباض عضلات کمر نیم تنه فوقانتی را بلند کنید تا کمرتان صاف شود .

این حرکت را همزمان با بازدم انجام دهید . سپس با رم دوباره به حالت اول باز گردید .  

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 

 

 

فواید حرکت : 

تقویت عضلات صاف کننده ستون فقرات Spinal Erectors   

باسن Gluteal


موضوعات مرتبط: تمرینات کمر، تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:36 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات بازو با توپ سوئدی - ۵ ( Ball Exercises for Arms )

 دنبل زدن بالای سر ( Ball Triceps Extension - Weighted )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


تکنیک انجام حرکت :

  • به پشت روی توپ بیفتید و زانوها را خم کرده و کفپاها را روی زمین بگذارید . استخوانهای کتف را روی توپ قرار دهید . باسن باید از زمین فاصله داشته باشد .
  • دنبل ها را در دوسدت گرفته و در راستای قائم در ناحیه ی سینه بالا آورید و سپس آهسته پایین آورید .
  • این حرکت را   12 - 10  بار تکرار نمایید .

Ball Triceps Extension - Weighted


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی، دنبل
[ یکشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:30 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات بازو با توپ سوئدی - ۴ ( Ball Exercises for Arms )

 پوش آپ بین روی توپ و دیوار ( Ball Triceps Extension - Standing )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


تکنیک انجام حرکت :

  • یک توپ را در مقابل سینه به دیوار بچسبانید و با دستها به دیوار نگه دارید در حالی که دستها کاملا صاف و کشیده است . باید قدری پایتان را از توپ دور کنید تا بتوانید به آن تکیه دهید .
  • سپس حرکت پوش آپ را انجام دهید و با خم کردن آرنج به توپ نزدیک شوید و از آن دور شوید .
  • این حرکت را    25- 20 بار تکرار نمایید .

Ball Triceps Extension - Standing


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ یکشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:23 ] [ عبدالله حمزه یی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

باسمه تعالی
« وَ إنَّ لِبَدَنِکَ عَلَیکَ حَقاً»(عيون اخبار الرضاج2ص58ا)
بی شک بدن تو بر تو حقوقی دارد {که باید آن ها را ادا کنی و به آن رسیدگی نمایی}.

« اَلمُؤمِنُ القَوِیُّ خَیرٌ و أحَبٌّ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعیفِ»2 (همان)
مؤمنی که قوی و نیرومند باشد، در نظر من از مؤمنی که ضعیف باشد، بهترو دوست داشتنی تر است.
در بیان اوصاف سیمای رسول خدا ( ص ) در روایات می خوانیم :
× بدنش بسیار زیبا و اندامش متناسب بود .
× قامت رعنایش از حالت معتدل ، بلندتر و از بلند بالایان کوتاه تر بود .
× اندامی معتدل و عضلاتی درهم پیچیده داشت .
× بدن حضرتش بطور اعتدال محکم و مستحکم بود و حتی در دوران سالخوردگی عضلات و اعصابش محکم و مضبوط بود .
× فاصله ی بین دو شانه اش زیاد و به اصطلاح چهار شانه بود .
× راه رفتنش با وقار خاصی بود و با تانی قدم بر می داشت .

هدف از فعالیت وب تخصصی و آموزشی تناسب اندام ایرانیان ارائه دستورالعمل های لازم برای تناسب اندام و رفع مشکلات قامتی و بدنی
و برگزاری کلاس های تخصصی آموزشی خصوصی و گروهی بخصوص برای بانوان ایرانی است .

از انجایی که طبق تحقیقات بعمل آمده فیزیک بدنی دختران 14 ساله ی ایرانی معادل زنان 34 ساله ی اروپایی است و این امر مشکلات عدیده ای را برای آنان که محور سلامت جامعه هستند - حتی در مسایل زناشویی - بوجود آورده است ضرورت فعالیت این وبلاگ بیش از هر چیز هویدا می گردد .

از طرفی غالبا در کشور ایران فعالیت های تناسب اندام و چاقی - لاغری توسط افراد غیر کارشناس انجام می گردد اینجانب بعنوان متخصص فیزیوتراپی و کارشناس امر تناسب اندام فعالیت این وبلاگ را بر خود فرض و لازم دانستم .

تلاش می شود مطالب ارائه شده دراین وبلاگ تازه و بروز باشد و با عنایت به اینکه در کشور ما پیرامون مسائل تناسب اندام و نیز امور زناشویی مطالب کمتری بچشم می خورد غالب مطالب را از مقالات و متون خارجی تهیه و ارائه می نماید .
امید است مفید فایده قرار گیرد .
ضمنا این تمرینات به طریق اولی برای آقایان نیز مفید و بسیار کاربردی است.

منتظر راهنمایی کارشناسان ، اساتید و دوستان ارجمند هستم .
عبدالله حمزه یی
عضو رسمی انجمن فیزیوتراپی ایران
کارشناس تناسب اندام
مدرس طب و تغذیه ی اسلامی و سنتی
یوگا و پیلاتس
موضوعات وب
امکانات وب