کلینیک تخصصی تناسب اندام و حرکات درمانی
وب تخصصی و آموزشی تناسب اندام  
قالب وبلاگ

 تمرینات پلانگ - 11

  پلانک معکوس با بلند کردن یک پا

Reverse Plank Leg Pull Up

از ع . حمزه یی کارشناس PT

  

 

 

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد بنشینید و پاها را در مقابل دراز کنید و دستها را از پشت روی زمین قرار دهید سپس باسن را بلند کرده پاها را صاف کرده و بدنتان را کاملا صاف و بدون انحنا نگه دارید مانند شکل . 

* انگشتان دست به سمت پاها قرار دهید . 

* ابتدای پای راست را با زانوهای صاف بلند کنید و 15 ثانیه نگه دارید . سپس پای چپ را بلند کرده و 15 ثانیه نگه دارید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی
[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 21:47 ] [ عبدالله حمزه یی ]

 تمرینات پلانگ - 9

  پلانک معکوس

Reverse Plank 

از ع . حمزه یی کارشناس PT

  

Chris Freytag demonstrates a Reverse Plank 

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد بنشینید و پاها را در مقابل دراز کنید و دستها را از پشت روی زمین قرار دهید سپس باسن را بلند کرده پاها را صاف کرده و بدنتان را کاملا صاف و بدون انحنا نگه دارید مانند شکل . 

* در این حرکت باید انگشتان دست به سمت پاها قرار گیرند .

* این حرکت را در شروع  30 ثانیه نگه دارید .  

 


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی
[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 21:29 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ -8

  پلانک همراه با پرش

Plank Jumping Jacks

از ع . حمزه یی کارشناس PT

  

 

Plank Jumping Jacks Exercise 

 

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد به حالت پلانک نرمال با آرنج باز قرار گیرید . 

* با یک پرش ملایم پاها را از هم باز کنید و بعد از مکث کوتاهی دوباره با یک پرش به حالت پلانک نرمال قرار گیرید .

* این حرکت را در شروع  6 - 4 بار تکرار کنید . 


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران
[ جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:39 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ -7

  پلانک با لمس شانه مقابل

Plank with Shoulder Touch

از ع . حمزه یی کارشناس PT

 http://www.shape.com/sites/shape.com/files/studio/813/813_A.jpghttp://www.shape.com/sites/shape.com/files/studio/813/813_B.jpg

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد به حالت پلانک نرمال با آرنج باز قرار گیرید . 

* بر روی ران پاها و عضلات شکم و کمر تمرکز کنید که حالت خود را ازدست نداده و دچار انحناء نگردند . 

* به ارامی دست راست را بلند کرده و با آ« قدام بازوی چپ را لمس کنید و آهسته بر روی زمین در همان موضع قرار دهید . 

* حرکت لمس بازو را اینبار برای دست مقابل تکرار نمایید .

* این حرکت دو طرفی را 6 - 4 بار تکرار کنید . 


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، مچ و پاشنه و پنجه پا
[ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:8 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ -6

  اصول صحیح انجام پلانک نرمال

How to Do the Plank

از ع . حمزه یی کارشناس PT

How to Do the Plank 

تکنیک حرکت : 

1. بر روی یک پد تمرینات پلانک را انجام دهید . 

2. دستها : دستها را درست در زیر شانه ها قرار داده و آرنج ها را کاملا صاف کنید . دقت کنید که انگشتان دست باید رو به جلو بر روی زمین قرار گیرند . 

3. پاها : پاها در کنار هم ، زانوها کاملا صاف بوده و باید عضلات ران را منقبض نمایید و بر روی پنجه ی پا قرار گیرید . بدون هیچگونه انحنایی در پاها . 

4. کل بدن باید در یک راستا قرار گیرند حتی سر و گردن در یک امتداد مانند یک تکه چوب صاف و بدون انحناء . 

5. عضلات شکم را کاملا منقبض کنید و نیز عضلات پلوتئال یا باسن خود را نیز منقبض نمایید .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تناسب اندام پاها - ساق
[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 1:8 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ - 3

  پلانک با آرنج تک 

single Arm Plank 

از ع . حمزه یی کارشناس PT

Single-Arm Plank  

تکنیک حرکت : 

* در حالت پلانک نرمال قرار گیرید . 

* بآرامی دست راست را بلند کنید و در راستای بدن و در امتداد آن قرار دهید . 

* آرنج دست راست را کاملا صاف کنید و تلاش کنید دستتان را به چیزی در دور دست برسانید . 

* این حرکت را برای هر دست 10 بار تکرار کنید . 

10_push_up_variations

 
موضوعات مرتبط: تمرینات گردن، تناسب اندام سینه ها، تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات پشت، تمرینات کمر، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن
[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 17:38 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ - 2

  پلانک زانو

Knee Plank 

از ع . حمزه یی کارشناس PT

 

How to do: Elbow Plank with Knee Taps - Step 2  

How to do: Elbow Plank with Knee Taps - Step 1

تکنیک حرکت : 

* این حرکت مقدماتی ترین حرکت پلانک است . و برای افرادی که بتازگی هر گونه ورزشی را آغاز کرده اند و بسیار ضعیف می باشند کاربرد دارد . 

* مطابق شکل قرار گیرید . بر روی یک پد زانو بزنید و دستها را با آرنج های صاف در زیر شانه ها روی زمین قرار دهید و کمر و پشت و گردن و سر را در یک راستا و مستقیم قرار دهید . ضمنا باید نوک انگشتان پا را روی زمین قرار گیرد . 

* با یک بازدم زانوها را صاف کنید و از زمین بلند شوید و بعد از مکثی کوتاه با دم زانوها را زمین بگذارید . 

* این حرکت را 12 - 10 بار تکرار نمایید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام سینه ها، تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات پشت، تمرینات کمر، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران
[ چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:5 ] [ عبدالله حمزه یی ]

۶ دقیقه تمرین برای رهایی از سلولیت -۱

Burpee حرکت بورپی

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام

از این شماره در چند پست بنا به درخواست مکرر برخی دوستان بنا دارم که تمریناتی را برای رهایی از سلولیت ارائه دهم . شما می توانید با انجام این تمرینات به کاهش بد شکلی و سلولیت کمک شایانی بنمایید .

شاه کلید کاهش سلولیت چیست ؟

تحقیقات علمی نشان می دهد تمرینات با شدت بالا در ۵ دقیقه و نیز شدت متوسط کمک زیادی به رفع سلولیت می کند .

این تمرینات نه تنها موضعی بلکه شامل تحرک در تمام اعضای بدن می شود .

تعداد تمرینات :

هر تمرین باید به مدت ۳۰ ثانیه انجام شود و پس از اتمام تمرینات بار دیگر تمرین تکرار گردد . یعنی در دو ست و هر تمرین در هر ست ۳۰ ثانیه که جمعه حدود ۶ دقیقه زمان بیشتر بطول نمی انجامد .

تکنیک حرکت :

* این تمرین باید بطور جهشی و شناور انجام شود . مراحل تمرین به شرح زیرند :

۱. بایستید و دستها را پایین انداخته و پاها را بعرض شانه از هم باز کنید .

۲. حرکت اسکوآت یا چمباتمه را انجام دهید یعنی بر روی زانوها بنشینید و درستها را در کنار زانوها روی زمین قرار دهید .

۳. پاها را به عقب پرتاب کنید تا کشیده شود و به پوزیشن پوش آپ یا شنای ی پرسی قرار گیرید .

۴. دوباره پاها را برگردانده به حالت اسکوآت در آیید .

۵. از همان حالت مستقیم به بالا بپرید و در حین پرش دستها را کاملا به سمت آسمان ببرید و تمام بدن را بکشید .

تعداد و مدت :

۳۰ ثانیه بدون وقفه این تمرین را انجام دهید . ( این تمرین باید در کنار تمرینات بعدی قرار گیرد )


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات کششی Stretching Exercises، سلولیت - لاغری موضعی
[ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 14:21 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف -۳

Balancing Hip Flexion

حرکت تعادلی خم کردن ران

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Balancing Hip Flexion Exercise

تکنیک تمرین :

* در راستای قائم بایستید و ژاها را کمی از هم باز کنید . ژنجه ی پاها رو بجلو و دستها روی کمر یا اینکه یکی از دستها را برای ساپورت روی پشتی صندلی قرار دهید . وزنتان را روی پای راست انداخته و زانو را کمی خم کنید اما کمر کاملا صاف باشد .

* همزمان با بازدم ، پای چپ را با خم کردن زانوی آن تا ۹۰ درجه تا جایی که می توانید بالا آورید . ۳ - ۲ ثانیه مکث کنید .

* این تمرین را ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید و سپس پاها را تعویض کنید .

نکته :

در این تمرین عضلات باسن ، ران و مفصل ران ( Hips, Upper Thigh, Glute  ) فعالیت می کنند . و در نتیجه باعث صافی شکم می شوند .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی
[ جمعه چهارم مهر ۱۳۹۳ ] [ 17:43 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تناسب اندام برای دختران نوجوان - ۳

ترجمه و تالیف از ع . حمزه یی کارشناس PT

 Get strong

Get Fit (Teenage Girls) Step 2Bullet2.jpg

تمرینات تقویت کننده نوع دوم ( تقویت پاها )

            در مرحله ی دوم که ئر واقع باید توام با تمرینات نوع اول انجام شود شماباید پاهای خود را تقویت کنید . برای این کار تمرینات متعددی وجود دارد که به یکی از ساده ترین آنها که نیاز به هیچ وسیله ای ندارد را توضیح می دهم :

۰۱ به فاصله ی ۱۵ تا ۲۰ سانت از دیوار و پشت به دیوار قرار گیرید .

۰۲ از پشت به دیوار تکیه بدهید .

۰۳ دستها را روی کمر قرار دهید .

۰۴ پاها را کمی از هم فاصله دهید .

۰۵ خیلی آرام با خم کردن زانوها و کشیدن پشت خود پایین بیایید تا به حالت نشسته قرار گیرید و زانوها حدود ۹۰ درجه خم شوند .

۰۶ بعد از کمی مکث آهسته و با طمانینه بلند شوید .

* در تمام طول حرکت باید شانه ها ، پشت ، کمر و باسن شما به دیوار متصل باشد و بر روی دیوار بلغزد .

* ۶- ۴ بار این تمنرین را انجام دهید .

پیشرفت تمرین :

* بعد از دو هفته می توانید تمرین را سخت کنید . برای این کار تعداد تمرین را زیادتر کنید و می توانید دو وزنه کوچک در دستها بگیرید .

* یکی از راه های جذابیت بخشیدن به تمرینات استفاده از جیم بال در انجام تمرینات است . برای انجام درست آن با دقت به تصویر متحرک زیر توجه کنید .

Wall Squats with Dumbbells & Ball Exercise

تذکر مفید :

* این تمرین برای تقویت و سلامت رباط صلیبی قدامی ACL تمرینی بسیار مفید است .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تناسب اندام پاها - ساق، تناسب اندام - عمومی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه نهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 11:10 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۵

Abdominal Ball Exercises 

پل زدن به پشت با یک پا بر روی توپ

Single leg supine bridge

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت برروی یک جیم بال دراز بکشید و دستها را باز نید مانند بال و کف دستها را رو به اسمان قرار دهید .

* زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* پاها را یکی در مبان بلند کنید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:13 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات اصلاحی قوز پشت  - ۱۴

Corrective Hyperkyphosis

 ‌Bridge exercise

از ع. حمزه یی کارشناس PT

 

تکنیک حرکت :

* به پشت روی محل مناسبی دراز بکشید .

* زانوها را ۹۰ درجه خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* دستها را در کنار بدن قرار دهید .

* باسن و کمر را از زمین بلند کنید در حالی که شانه ها در تماس با زمین هستند و دستها را در زیر بهم گره بزنید .

* تا ۱۰ بشمارید و باز گشته و بعد از کمی استراحت ۴ -۳ بار تکرار نمایید .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تمرینات پشت، تمرینات کمر، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات کششی Stretching Exercises
[ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 15:37 ] [ عبدالله حمزه یی ]

حرکت قدم به جلو ( knockout legs )

ازع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک انجام حرکت :

*بایستید و پاها را در کنار هم ولی با کمی فاصله قرار دهید .

* دو وزنه در دستها بگیرید و دستها را انداخته در کنار بدن قرار دهید .

* پای چپ را ی قدم جلو گذاشته و زانی آن را تا حدود 90 درجه خم کنید تا زانوی پای راست تقریبا به زمین برسد .

* در حین حرکت مطوئن شوید که سر و گردن و تنه در راستای قائم قرار دارند و خم نمی  شوند .

* نکته مهم این است که زانوی پای جلویی نباید از پای آن که در تماس با زمین است جلوتر بیاید .

* با حرکت اول بازدم انجام دهید .

* با انجام دم به حالت نخست باز گردید .

* این حرکت را برای پای مقابل تکرار نمایید .

* این تمرین را 6 - 4 بار برای هر پا تکرار نمایید .

 

Get knockout legs quick

فواید این تمرین :

* تقویت عضلات ران و باسن .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، دنبل
[ شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 15:13 ] [ عبدالله حمزه یی ]

پل زدن   ( Tone up your thighs with a gluteus lift)

ازع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک انجام حرکت :

* به پشت بر روی یک پد دراز بکشید .

* زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین بگذارید .

* کف دستها را در کنار بدن و باسن روی زمین بچسبانید .

* آهسته باسن خود را بلند کنید تا کمر و باسن و ران ها در یک راستا قرار گیرند .و بعد از کمی مکث آهسته پایین بیایید .

* این تمرین باید در تمام مراحل کاملا آهسته انجام شود . لذا از انداختن باسن بر روی زمین در حین بازگشت اجتناب نمایید .

* این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید و مدت کوتاهی استراحت کنید و مجددا برای هر پا  ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

* در حین بالا بردن پا بازدم و پایین آوردن دم انجام دهید .

 

Tone up your thighs with a gluteus lift

فواید این تمرین :

* تقویت عضلات باسن . متناسب شدن ، سفت شدن و آب کردن چربی های باسن .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:53 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تقویت باسن در چهار دست و پا

  (Shape up your bum with a reverse lift)

ازع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک انجام حرکت :

* به حالت چهار دست و پا روی زمین قرار گیرید .

* پای چپ را را صاف کرده و همچنان زانوی پای راست و دستها روی زمین قرار دارند .

* عضلات باسن را منقض کرده و پای چپ ررا به سمت بالا ببرید . قدری در این ۱وزیشن توقف کنید سپس پا را روی زمین بگذارید .

* این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید و مدت کوتاهی استراحت کنید و مجددا برای هر پا  ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

* در حین بالا بردن پا بازدم و پایین آوردن دم انجام دهید .

* با پیشرفت تمرین مدت توقف پای را در بالا به ۵ ثانیه برسانید .

* برای راحتی بیشتر بهتر است بر ری یک پد تمرین کنید .

* در مراحل پیشرفته تر می توانید وزنه ای سبک به مچ پا ببندید .

 

Shape up your bum with a reverse lift

فواید این تمرین :

* تقویت عضلات باسن . متناسب شدن ، سفت شدن و آب کردن چربی های باسن .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:48 ] [ عبدالله حمزه یی ]

اسکوآت صندلی  (How to do chair squats)

ازع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک انجام حرکت :

* ربا این تمرین بای در مقابل یک صندلی بایستید و پاها را بعرض شانه از هم باز کنید و دستها را در مقابل سینه بکشید و صاف قرار دهید .

* آهسته به سمت نشستن پایین بیایید و قبل از اینکه باسن شما با نشیمن صندلی تماس یابد آهسته بلند شوید .

* در حین نشستن دم و در حین بلند شدن بازدم انجام دهید .

* در حین حرکت از خم کردن سر و گردن و کمر و پشت اجتناب نمایید .

* در مراحل پیشرفته تر می توانید دو وزنه در دو دست قرار دهید .

* این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید و مدت کوتاهی استراحت کنید و مجددا برای هر پا  ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

 

How to do chair squats

فواید این تمرین :

* تقویت عضلات ران و باسن . سفت شدن عضلات این ناحیه  و آب کردن چربی های ناحیه ی مذکور .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 15:34 ] [ عبدالله حمزه یی ]

حرکت قیچی  ( Vertical Scissors )

ازع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک انجام حرکت :

*بر روی لبه ی یک نیمکت یا صندلی یا چیزی مانند آن بنشینید . پاها را در مقابل دراز کنید و زانوها را کاملا صاف قرار دهید .

*  جهت ساپورت بر روی آرنج ها تکیه دهید و دستها را در زیر یا مماس با باسن قرار دهید .

* همزمان با انقباض عضلات باسن و ران ها پای راست را بالا آورید و در همان زمان پای چپ را پایین بیاورید .

* در انتهای هر حرکت یک مکث کوتاه داشته باشید و سپس پای چپ را بالا آورید و در همان زمان پای راست را پایین بیاورید .

* این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید و مدت کوتاهی استراحت کنید و مجددا ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

 

Vertical Scissors

فواید این تمرین :

* تقویت عضلات باسن و ران ها .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ شنبه نهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 11:34 ] [ عبدالله حمزه یی ]

بازکردن مفصل ران (Hip Abduction )

ازع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک انجام حرکت :

*در پشت پشتی یک صندلی بایستید و با دستها پشتی صندلی را جهت ساپورت بگیرید .

* در راستای قائم بایستید و پاها را کمی از هم باز کنید .

* یک پا را کمی از زمین بلند کرده و بز کرده تا از پای دیگر فاصله بگیرد .

* این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید و مدت کوتاهی استراحت کنید و مجددا ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

 

فواید این تمرین :

* افزایش انعطاف پذیری در مفصل ران و پاها .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات کششی Stretching Exercises، تمرینات انعطاف پذیری
[ شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:2 ] [ عبدالله حمزه یی ]

حرکت پله (Step Ups )

ازع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک انجام حرکت :

* در مقابل یک یله یا نیمکت کوتاه بایستید و ترجیحا با یک دست از حفاظ یا نرده های راه پله بگیرید .

* یک پا را روی یله ی بالایی قرار دهید .

* بالا رفته و پای پایینی را مماس با پله ی بالایی قرار داده و مجددا آهسته باز گردید .

* این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید و مدت کوتاهی استراحت کنید و مجددا ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

 

فواید این تمرین :

* تقویت عضلات ران ، باسن و مفصل ران .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:35 ] [ عبدالله حمزه یی ]

لانژ ( Lunge )

ازع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک انجام حرکت :

* در کنار یک دستگیره یا نرده یا پشتی صندلی بایستید و پاها را بعرض شانه از هم باز نمایید .

* پای راست را یک قدم بزرگ جلو بگذارید و زانوی راست را خم کرده و پایین بیایید .

* باید از اینکه زانوی راست درست در بالای مچ پا قرار دارد مطمئن شوید در غیر اینصورت حرکت را اشتباه انجام داده اید .

* پایین بیایید تا اینکه زانوی چپ نزدیک یا مماس زمین شود و سپس بآرامی بلند شوید .

* ۱۰ بار این تمرین را برای هر پا تکرار نمایید . چند دقیقه ای استراحت کنید و دو باره همین ریتم تمرین را تکرار کنید .

 

فواید این تمرین :

* تقویت عضلات ران و باسن ( upper leg and hips ) .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 11:9 ] [ عبدالله حمزه یی ]

پوزیشن های خم به عقب هاتا یوگا - ۳ (Backward-Bending Postures)

پوزیشن شتر ( Camel - Ustrasana ) 

از : ع. حمزه یی PT

یادآوری :

                   تقدیم به دوستانی که تمرینات یوگا را پیگیری می کنند .

فواید این پوزیشن :

* درمان حرکتی قوز پشت ( هایپوکیفوز ) .

* تقویت عضلات کمر و پشت می شود .

* کشش عضلات سینه ، شکم  عضلات عمقی مفصل ران ، مفصل مچ پا و ران و کشاله ران می شود .

* بهبود فرم بدن و قامت .

* این حرکت در رفع خستگی و استرس مفید بوده و نیز برایاختلالات یائسگی و درد کمر و پشت و بیماری های تنفسی مفید است .

* تحریک ارگان های شکمی و گردنی .

تکنیک این پوزیشن :

شما مجاز به انجام فرم ۱ و ۲ هستید

* بروی یک پد زانو بزنید و زانوها را بعرض شانه از هم باز کنید . دستها را برای انجام فرم ساده تر حرکت بر روی بالای باسن قرار دهید بطوری که انگشتان دست رو به بالا باشند ( تصویر سمت چپ ) .

فرم پیشرفته تر این است که دستها را پایین بکشید و بر روی پاشنه پاها قرار دهید ( تصویر سمت راست ) .

* مدت زمان این کشش : ۱۰ ثانیه .

مرحله سوم که سخت تر است ( شکل سمت چپ ) دستها باید بر روی بالای ساق نزدیک پشت زانو قررار گیرد . و اخرین مرحله را در سمت راست می بینید که مخصوص یوگاکاران حرفه ای است .

 در تصاویر زیر شما می توانید عضلات تحت کشش را بخوبی مشاهده نمایید .

null

 


موضوعات مرتبط: تمرینات گردن، تناسب اندام سینه ها، تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات پشت، تمرینات کمر، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن
[ چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:30 ] [ عبدالله حمزه یی ]

درد سیاتیکی و درمان ورزشی - ۴ ( Sciatica Exercises  )

انقباض عضلات باسن ( Gluteals toning exercise  )

از ع. حمزه یی عضو رسمی انجمن فیزیوتراپی ایران  

از این شماره به بعد هر روز به یکی از تمریات موثر در رفع دردها سیاتیکی اشاره خواهم کرد امیدوارم که مورد استفاده قرار گیرد  .

۱- انقباض عضلات باسن ( Gluteals toning exercise )

* به شکم روی زمین دراز بکشید و و یک ا را از عقب خم کنید . سپس زانوی این پا را کمی از روی زمین بلند کنید .

* این حرکت را برای هر پا ۵ بار تکرار نمایید و در هر بار حداکثر ۸ ثانیه بالا نگه دارید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، توصیه های یک فیزیوتراپیست، ناراحتی مهره ای و دیسک بین مهره ای
[ پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 9:42 ] [ عبدالله حمزه یی ]

درمان کندرومالاسی با حرکات ورزشی - ۹

( Chondromalacia patella exercises )

نوشته ی ع. حمزه یی کارشناس PT

کشش ران و باسن ( Hip and buttock stretch)

 
 
 

تکنیک انجام حرکت اول :

*  بنشینید و پای چپ را دراز کنید و زانوی چپ را خم کرده و پای چپ را در خارج زانوی راست و کنار آ» قراردهید .

* تنه را به سمت راست بچرخانید و بازوی دست چپ را در کنار خارجی زانو و ران پای راست قرار داده و یا روی زمین قرار دهید .

* می توانید پای چپ را بجای صاف کردن مانند شکل سمت چپ خم کرده و در زیر باسن قرار دهید .

* این حرکت را بمدت ۱۵ - ۱۰ برای هر طرف نگه دارید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، زانو، تمرینات کششی Stretching Exercises
[ یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 16:27 ] [ عبدالله حمزه یی ]

درمان کندرومالاسی با حرکات ورزشی - 4

( Chondromalacia patella exercises )

نوشته ی ع. حمزه یی کارشناس PT

کشش خارج ران و باسن ( Iliotibial band and buttock stretch )


تکنیک انجام :

* ابتدا بنشینید و پای راست را در مقابل دراز کنید و زانوی چپ را خم کرده و در خارج پای راست قرار دهید بنحوی که کف پای چپ در خارج زانو روی زمین قرار گیرد .

* تنه را به سمت چپ چرخانده و دست راست را در خارج پای چپ روی زمین قرار دهید  .

* برای ساپورت بدن دست چپ را در عقب باسن روی زمین قرار دهید .

* این کشش را 10 ثانیه نگه دارید و سپس حرکت را برای طرف مقابل بدن تکرار نمایید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، زانو، تمرینات کششی Stretching Exercises
[ چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 22:24 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات باند کشی برای همگان بویژه والیبالیست ها -۶

( لانژ )

Resistance Band Exercises

حرکت لانژ ( Resistance Band Lunges )

از ع . حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام

               این تمرینات هر چند برای والیبالیست ها ارائه شده ولی همه ی علاقمندان می توانند از این تمرینات برای تناسب اندام استفاده کنند . این تمرینات برای عموم علاقمنندان طراحی شده بویژه والیبالیست ها . 

Resistance band lungesResistance Band Lunges

* بایستید و پاها را بعرض شانه از هم باز کنید .  پای چپ را یک قدم عقب بگذارید و  سپس باند کشی را از زیر پای راست عبور داده و دو سر آن را با دو دست خوب بگیرید  .

* برای انجام جرکت باید دستها در حالی که انتهای باند را گرفته اند در حدود کمرتان قرار بگیرند  .

* با خم کردن زانوی راست تا حدود ۹۰ درجه زانوی چپ را پایین آورده و به زمین نزدیک نمایید و در حرکت دوم بلند شده و به حالت اول باز گردید .

* این حرکت را  10 بار تکرار نمایید .


فایده :

این حرکت موجب تقویت عضلات ران و باسن می گردد .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، کش بدنسازی یا باند کشی Resistance Tube
[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 16:22 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات باند کشی برای همگان بویژه والیبالیست ها -۱  ( اسکوآت )

Resistance Band Exercises

اسکوآت با باند کشی ( Resistance Band Squats )

از ع . حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام

               بنا به درخواست چند تن از خوانندگان محترم در بازه های زمانی متعدد بر آن شدم تا تمرینات باند کشی را ویژه ی والیبالیست ها در چند شماره ارائه نمایم . لازم به تذکر است این تمرینات هر چند برای والیبالیست ها ارائه شده ولی همه ی علاقمندان می توانند از این تمرینات برای تناسب اندام استفاده کنند . این تمرینات برای عموم علاقمنندان طراحی شده بویژه والیبالیست ها . 

Resistance band squats

Resistance Band Squats

تکنیک تمرین :

* بعرض شانه بایستید و در حالی که باند کشی را از زیر پاها عبور داده اید  و دو سر آ» را با دو دست گرفته اید .

* دستها را در سطح شانه قرار دهید در واقع این در حالی است که باند کشیده شده است . مشت ها باید در مقابل سینه قرار گیرند .

* با یک بازدم حرکت اسکوآت را انجام دهید یعنی بنشینید تا حدی که زانوها ۹۰ درجه خم شوند .

* همزمان با دم بلد شوید .

* توجه کنید که پوزیشن دستها نباید تغییر کند و سر و گردن و پشت و کمر باید صاف باشند .

فایده :

این حرکت موجب تقویت عضلات باسن و ران می گردد .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، کش بدنسازی یا باند کشی Resistance Tube
[ یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 15:18 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات شانه

وزنه بلند کردن بطور جهشی ( Clean and Press )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : پیشرفته

تکنیک انجام حرکت :

 * با گرفتن دو وزنه در دستها بایستید و پاها را بعرض شانه باز کنید  .Clean and Press

* زانوها را کمی خم کنید و از آن برای بالا بردن وزنه ها تا سطح شانه ها استفاده کنید .

* همزمان با بازدم وزنه را بالای سر برده و سپس همراه با دم به حالت اول باز گردانید .

* دقت کنید در حین پایین آوردن وزنها نباید وززنه ها را پایین بیندازید بلکه آهسته پایین آورید .

* این تمرین را   ۱۰- ۵ بار  تکرار نمایید .

 

 

 

فواید حرکت : 

* تقویت عضلات دلتوئید  Deltoid Group .

* تقویت عضلات چهار سر ران  Quadriceps Group .

* تقویت عضلات باسن  Gluteal Muscles .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، دنبل
[ شنبه یکم تیر ۱۳۹۲ ] [ 15:48 ] [ عبدالله حمزه یی ]

پوزیشن های خم به عقب هاتا یوگا - ۲ (Backward-Bending Postures)

پوزیشن فیسینگ داگ ( Upward - Facing Dog - Urdhva Mukha Svasana

از : ع. حمزه یی PT

 

یادآوری :

                   تقدیم به دوستانی که تمرینات یوگا را پیگیری می کنند .

فواید این پوزیشن :

* تقویت عضلات باسن و ستون فقرات کمری و پشت .

* بهبود ساختمان قامتی و پوسچر فرد .

* کشش عضلات سینه و نیز ریه ها  و کشش عضلات شانه و شکم .

* تحریک و فعالسازی ارگانهای داخلی شکمی .

* این حرکت در رفع خستگی و استرس مفید بوده و نیز برای آسم و دردهای سیاتیکی مفید است .

* باعث ایجاد فراخی در ناحیه ی قلب و سینه ها می گردد .

تکنیک این پوزیشن :

* بر روی یک پد روی به شکم دراز بکشید و کف دستها را در کنار بدن و سینه روی زمین قرار دهید و آرنج ها را خم کرده و به تنه بچسبانید . و انگشتان را بسمت قدام قرار دهید . دقت کنید باید پشت پاها در تماس با زمین باشد و قدام لگن کاملا به زمین بچسبد .

* با صاف کردن آرنج ها سینه و شانه را از زمین بلند کنید و و سر و گردن را تا جایی که می توانید بالا ببرید سپس پاها را نیز از روی زمین بلند کنید .

*تفاوت این حرکت با حرکت کبری این است که در حرکت کبری باسن با زمین تماس دارد و پاها  نیز  از روی زمین بلند می شود .لذا این حرکت سخت تر از حرکت کبری است .


 


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات پشت، تمرینات کمر، تناسب اندام باسن، یوگا، هاتا یوگا
[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:4 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات باسن

پل زدن روی توپ ( Butt-Ups on the Ball )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : مبتدی

تکنیک انجام حرکت :

 کسانی که علاقمندند دارای تناسب اندام در ناحیه ی باسن شوند باید در انجام این تمرین مداومت داشته باشند .

به پشت روی یک پد دراز بکشید و زانوها را خم کنید و کف پاها را روی یک جیم بال بگذارید .Butt-Ups on the Ball

* تمام پشت و کمر و باسن را به زمین بچسبانید و کف دستها را در کنار بدن روی زمین قرار دهید .

* توام با بازدم باسن را بلند کنید و پشت و کمر و باسن و ران ها را در یک خط قرار دهید .

* همراه با دم با حالت اول باز گردید . 

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 

فواید حرکت : 

* تقویت عضلات باسن  Gluteal Group .

       

    گلوتئال بزرگ                          گلوتئال میانی                         گلوتئال کوچک


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:40 ] [ عبدالله حمزه یی ]

آموزش متحرک تمرینات باسن

پل زدن ( Butt-ups )

از ع. حمزه یی کارشناس PT و تناسب اندام


سطح تمرین : مبتدی

تکنیک انجام حرکت :

این حرکت جزء حرکاتی است که بارها آموزش داده شده است . کسانی که علاقمندند دارای تناسب اندام در ناحیه ی باسن شوند باید در انجام این تمرین مداومت داشته باشند .

به پشت روی یک پد دراز بکشید و زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین بگذارید .Butt-ups

* تمام پشت و کمر و باسن را به زمین بچسبانید و کف دستها را در کنار بدن روی زمین قرار دهید .

* توام با بازدم باسن را بلند کنید و پشت و کمر و باسن و ران ها را در یک خط قرار دهید .

* همراه با دم با حالت اول باز گردید . 

* این تمرین را   ۱۵ - ۱۰ بار  تکرار نمایید .

 

 

فواید حرکت : 

* تقویت عضلات باسن  Gluteal Group .

       

    گلوتئال بزرگ                          گلوتئال میانی                         گلوتئال کوچک


موضوعات مرتبط: تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:36 ] [ عبدالله حمزه یی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

باسمه تعالی
« وَ إنَّ لِبَدَنِکَ عَلَیکَ حَقاً»(عيون اخبار الرضاج2ص58ا)
بی شک بدن تو بر تو حقوقی دارد {که باید آن ها را ادا کنی و به آن رسیدگی نمایی}.

« اَلمُؤمِنُ القَوِیُّ خَیرٌ و أحَبٌّ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعیفِ»2 (همان)
مؤمنی که قوی و نیرومند باشد، در نظر من از مؤمنی که ضعیف باشد، بهترو دوست داشتنی تر است.
در بیان اوصاف سیمای رسول خدا ( ص ) در روایات می خوانیم :
× بدنش بسیار زیبا و اندامش متناسب بود .
× قامت رعنایش از حالت معتدل ، بلندتر و از بلند بالایان کوتاه تر بود .
× اندامی معتدل و عضلاتی درهم پیچیده داشت .
× بدن حضرتش بطور اعتدال محکم و مستحکم بود و حتی در دوران سالخوردگی عضلات و اعصابش محکم و مضبوط بود .
× فاصله ی بین دو شانه اش زیاد و به اصطلاح چهار شانه بود .
× راه رفتنش با وقار خاصی بود و با تانی قدم بر می داشت .

هدف از فعالیت وب تخصصی و آموزشی تناسب اندام ایرانیان ارائه دستورالعمل های لازم برای تناسب اندام و رفع مشکلات قامتی و بدنی
و برگزاری کلاس های تخصصی آموزشی خصوصی و گروهی بخصوص برای بانوان ایرانی است .

از انجایی که طبق تحقیقات بعمل آمده فیزیک بدنی دختران 14 ساله ی ایرانی معادل زنان 34 ساله ی اروپایی است و این امر مشکلات عدیده ای را برای آنان که محور سلامت جامعه هستند - حتی در مسایل زناشویی - بوجود آورده است ضرورت فعالیت این وبلاگ بیش از هر چیز هویدا می گردد .

از طرفی غالبا در کشور ایران فعالیت های تناسب اندام و چاقی - لاغری توسط افراد غیر کارشناس انجام می گردد اینجانب بعنوان متخصص فیزیوتراپی و کارشناس امر تناسب اندام فعالیت این وبلاگ را بر خود فرض و لازم دانستم .

تلاش می شود مطالب ارائه شده دراین وبلاگ تازه و بروز باشد و با عنایت به اینکه در کشور ما پیرامون مسائل تناسب اندام و نیز امور زناشویی مطالب کمتری بچشم می خورد غالب مطالب را از مقالات و متون خارجی تهیه و ارائه می نماید .
امید است مفید فایده قرار گیرد .
ضمنا این تمرینات به طریق اولی برای آقایان نیز مفید و بسیار کاربردی است.

منتظر راهنمایی کارشناسان ، اساتید و دوستان ارجمند هستم .
عبدالله حمزه یی
عضو رسمی انجمن فیزیوتراپی ایران
کارشناس تناسب اندام
مدرس طب و تغذیه ی اسلامی و سنتی
یوگا و پیلاتس
موضوعات وب
امکانات وب